Credit Scoring

Teknikken bag Credit Scoring har rødder i den angelsaksiske del af verden og blev taget i anvendelse i USA i 1950erne. En eksakt dato i litteraturen har ikke været mulig at fremskaffe, men det firma, der har været længst på markedet med Credit Scoring, er Fair Isaac. Fair Isaac blev stiftet i 1956 og har på mange måder sat standarden for branchen.

Kernen i Credit Scoring er scoren. Dette tal fortæller en långiver, hvilken sandsynlighed en kunde/ansøger har for, at denne kan/vil opfylde sine forpligtigelser i løbet af et på forhånd defineret tidsrum. Scoren er indrettet sådan, at jo højere den er, jo større sandsynlighed for at kunden overholder sine forpligtelser og dermed mindre sandsynlighed for tab.

Credit Scoring er altså en metode til statistisk at fastsætte sandsynligheden for, at en kunde misligholder sine forpligtelser og bliver til en dårlig kunde. En dårlig kunde er i disse termer en kunde, som påfører banken et tab, eller påfører banken en væsentlig administrativ byrde i forbindelse med opfyldelsen – eksempelvis i form af hyppige overtræk.

 

René Ostenfeld © 2007

www.creditscoring.dk